• Dirigent: Igor Dohovič - igor@dohovic.com
  • Mail: musica.iuvenalis.web@gmail.com
  • Telefón: +421 905 215 828
  • Fax: +421 55 62 531 12

2% z dane


2% z daní pre Musicu Iuvenalis

Dovoľte nám, aby sme sa Vám v mene Sláčikového orchestra MUSICA IUVENALIS poďakovali za Váš príspevok formou 2% dane v minulých rokoch. 

Obraciame sa na Vás s prosbou o zachovanie Vašej priazne aj v tomto roku, aby aj vďaka Vám táto skupina mladých hudobníkov – amatérov mohla naďalej rozvíjať svoj talent a šíriť lásku k hudbe.

Za Vašu priazeň a ochotu vopred veľmi ďakujeme.

Formulár pre poukázanie 2% z daní si môžete stiahnuť tu.